หัวข้อข่าว

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2562

สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมือลสกลฯ”